Gratis proeftraining? Bel 0593-370484 of mail info@fitnessstudiowesterbork.nl.     Volg ons op

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Algemene voorwaarden voor het aangaan van een lidmaatschap met Fitness Studio Westerbork

1.Lidmaatschap

1.1Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

1.2De gedurende het jaar gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald. Dit kan tot en met december van dat jaar. Op 1 januari van elk jaar vervalt voor elk lid het tot dan toe opgebouwde lessentegoed.

1.3Het opgebouwde lessentegoed kan niet door derden worden opgebruikt. Wanneer voor de klant gezinskorting van toepassing is kan dit wel, mits de lessen worden gebruikt door leden van het gezin met een lidmaatschap bij Fitness Studio Westerbork.

1.4Per kalenderjaar kan het lidmaatschap eenmaal worden omgezet in een zogenaamd slaaplidmaatschap.  Dit kan voor de duur van één kalendermaand. Tijdens het slaaplidmaatschap kan er door de klant niet worden gesport bij Fitness Studio Westerbork.

2. Huisregels

2.1 Voor het sporten in de fitnessruimte gelden de volgende kledingregels: binnenschoenen zijn verplicht (dus geen schoenen die buiten gebruikt worden) en het dragen van shirts zonder schouderbedekkende mouwen is verboden.

2.2Het meenemen en gebruik van een handdoek is verplicht in de fitnessruimte en de leszalen.

2.3 Bij gebruik van een fitnessapparaat, dient de handdoek over de zitting gelegd te worden, zodat men niet rechtstreeks op de zitting zit. Op de fiets- en roei-ergometers geldt dit niet.

2.4De fitnessapparatuur dient na gebruik door de klant schoongemaakt en netjes achtergelaten te worden. 

De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn ruim voldoende voorhanden in de sportruimtes.

2.5Het is niet toegestaan meerdere apparaten tegelijkertijd bezet te houden.

2.6Bij gebruik van de sauna is het verplicht om op een handdoek te zitten (saunaregels staan verder vermeld op de sauna zelf).

2.7Ga netjes om met de apparatuur en houd tijdens het sporten rekening met de andere sporters.

3.Verschuldigde contributie en overige bedragen

3.1Door het tekenen van het inschrijfformulier verleent de ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan Fitness Studio Westerbork om van zijn of haar rekening de verschuldigde bedragen voor contributie, inschrijfgeld (eenmalig bij iedere inschrijving of hernieuwde inschrijving) en eventueel genoten consumpties, middels automatische incasso af te schrijven.

3.2Indien de verschuldigde bedragen niet van de rekening van de klant kunnen worden geïncasseerd, komen alle hiervoor te maken aanvullende kosten zoals onder andere incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), voor rekening van de klant. 

4.Lidmaatschap beëindigen

4.1Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, voorzien van een handtekening, worden opgezegd. Opzeggingen die per e-mail worden gedaan worden als niet ontvankelijk beschouwd. De opzegtermijn bedraagt 1 (één) maand. De schriftelijke opzegging dient altijd voor de eerste dag van iedere maand bij Fitness Studio Westerbork binnen te zijn. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk.

4.2Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de door Fitness Studio Westerbork bij aanvang van het lidmaatschap verstrekte toegangspas te worden ingeleverd. 

4.3Het is niet mogelijk het lidmaatschap te beëindigen tijdens een slaaplidmaatschap.

4.4Het is niet mogelijk het slaaplidmaatschap te gebruiken als opzegtermijn.

4.5Van de opzegging ontvangt de klant per post een schriftelijke bevestiging.

5. Geleden schade

5.1Fitness Studio Westerbork stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan goederen van de klant.

5.2Ook ten aanzien van lichamelijk letsel of blessures, opgelopen tijdens het sporten bij Fitness Studio Westerbork stelt Fitness Studio Westerbork zich niet aansprakelijk.

5.3Het sporten bij Fitness Studio Westerbork geschiedt geheel op eigen risico.

6.Aangepaste openingstijden

6.1Op nationale feestdagen is Fitness Studio Westerbork gesloten. Deze dagen zijn: tweede paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, Bevrijdingsdag, eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag.

6.2In de maanden juli en augustus gelden aangepaste openingstijden. Deze worden tijdig, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang bekend gemaakt.

6.3Met kerst en oudennieuw en de hier tussen gelegen periode is Fitness Studio Westerbork gesloten. De exacte sluitingsperiode wordt tijdig doch uiterlijk 1 maand voor aanvang bekend gemaakt.

7.Groepslessen

7.1Groepslessen vervallen in geval van onvoorziene omstandigheden waardoor de instructeur of instructrice geen les kan geven.